انتخاب پرتفوی با داده‌های فرکانس بالا: الویت های ریسک گریزی نسبی ثابت و اثرنقدینگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد قزوین،ایران، تهران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان،قوچان، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر روش انتخاب پرتفوی جدید را ارائه می­دهد. در این چارچوب سرمایه‌گذار با    الویت­های ریسک گریزی نسبی ثابت، دو هدف افزایش مطلوبیت مورد انتظار و کاهش عدم نقدینگی مورد انتظار پرتفوی را دنبال می‌کند. مطلوبیت ریسک گریزی نسبی ثابت با استفاده از نوسان واقعی پرتفوی، عدم تقارن واقعی، کشیدگی واقعی نمودارها و عدم نقدینگی پرتفوی با استفاده از نرخ عدم نقدینگی اندازه‌گیری شد. ازاین‌رو امکان انتخاب مستقیم گزینه‌های موردنظر سرمایه‌گذار در فضای دوبعدی مطلوبیت/ نقدینگی مورد انتظار فراهم می‌گردد. این پژوهش با استفاده از داده‌های فرکانس بالا روی مجموعه‌ای شامل 40 سهم از بورس اوراق بهادار تهران از سال1389 تا 1395 با استفاده از نرم‌افزار متلب تجزیه‌وتحلیل شد و روش های تجدید زمان برای همزمانی معاملات روزانه مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به بازده عملکرد پرتفوی و نقدینگی مورد انتظار نسبت به حداقل واریانس و پرتفوی وزنی یکسان، قدرت پوشش این مدل مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می‌دهد در سطوح ناسازگار متفاوت ریسک، مطلوبیت نقدینگی پرتفوی مورد انتظار کاملاً رقابتی بوده و ازنظر سودمندی، نقدینگی و مطلوبیت مورد انتظار، نسبت به معیار پایه، متناسب به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Portfolio choice with high frequency data: constant relative risk aversion preferences and the liquidity effect

نویسندگان [English]

  • mohammad firouzdehghan 1
  • Hadi Saeidi 2
  • Shaban Mohammadi 3
  • ghasem elahi 4
1 Graduate Student of Accounting, Qhazvin Branch, Islamic Azad University, Ghazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Shirvan Branch, Islamic Azad University, Shirvan, Iran
3 MSc. Department of Accounting, Hakim Nezami institution of higher education at Quchan , Iran
4 Assistant Professor of Economy, Shirvan Branch, Islamic Azad University, Shirvan, Iran
چکیده [English]

 An investor Constant relative risk aversion. pursues two goals of expected utility increases and reduces expected portfolio liquidity expectations. In the current study, the Constant relative risk aversion. utility using actual portfolio fluctuations, real asymmetry, real elongation of graphs and non-liquidity The portfolios were measured using the non-liquidity rate. Therefore, it is possible to directly select the options of the investor in the two-dimensional expected utility / liquidity space. This research was analyzed by using high frequency data on a set of 40 shares of Tehran Stock Exchange from 2011 to 2017 using MATLAB software and time retrieval methods were used for daily synchronization of transactions. Considering the expected returns of the portfolio and the expected liquidity over the minimum variance and the same weighted portfolio, the power coverage of this model is examined. The results show that in the different risk-incompatible levels, the expected liquidity of the expected portfolio is highly competitive and seems appropriate in terms of usefulness, liquidity, and expected utility, relative to the benchmark.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portfolio Selection
  • high frequency data
  • Constant relative risk aversion