نقاط مرجع، کف و سقف های مهم گذشته ی سهام و حجم معاملات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

بر مبنای تئوری چشم ­انداز، سرمایه­ گذاران برای اتخاذ تصمیمات خرید و فروش خود، قیمت­ هایی را به عنوان نقاط مرجع انتخاب می­کنند؛ چنانچه قیمت پایین­تر از این نقاط باشد، با بی تمایلی به فروش، حجم معاملات سهام کاهش می­یابد، اما با رفتن قیمت به بالای این نقاط، با افزایش تمایل سرمایه­ گذاران به فروش سهام، حجم معاملات نیز افزایش می­یابد. نقاط مرجع شناسایی شده در تحقیقات پیشین عبارتند از: قیمت تمام شده­­ی خرید، قیمت سهم در رویدادهای خاص شرکتی، قیمت عرضه­ اولیه و بالاترین و پایین­ترین قیمت سهم در 52 هفته­ی گذشته.
در مقاله ی حاضر سقف ­ها و کف ­های مهم گذشته ­ی­ سهام، بدون محدودیت زمانی، از روی نمودار قیمت سهام شناسایی و به عنوان نقطه ­ی مرجع مورد بررسی قرار گرفته­ است و بدین منظور، رابطه ­ی این نقاط با حجم معاملات، بررسی شده است. این پژوهش در زمره­ ی مطالعات رویدادپژوهی و با استفاده از تکنیک داده ­های پانل، مشتمل بر 52606 مشاهده (شرکت/هفته) در طی سال­های 1390 الی 1395 می­باشد. نتایج نشان می­ دهد که رسیدن قیمت به سقف ­ها و کف ­های مهم گذشته ­ی سهام و عبور از آن­ها، افزایش معنادار حجم معاملات را به همراه دارد و بنابراین می­توان گفت که این سطوح، برای سرمایه­ گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، نقاط مرجع تصمیم­ گیری می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reference Points, Stock’s Major Historical Highs and Lows and Volume: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholamhosein Asadi 1
  • Seyed Amirhosein Emami 2
1 Department of Finance & Accounting, Faculty of Management & Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Finance & Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to prospect theory, investors use reference points for their trading decisions; so that if stock price is below their reference points, they are unwilling to sell their stocks and therefore stock volume declines, but when the stock price exceeds their reference points, they are more likely to sell their stocks and accordingly stock volume increases. The identified reference points in previous researches are: purchase price, stock price in firm-specific events, IPO price and stock’s 52 weeks highs and lows.
In this research, stocks’s major historical highs and lows, without any time limits, are directly identified from price charts and are studied as reference points and to do so, the relation beween volume and these points is examined. The research Methodology is event study and by using panel data technique, the sample includes 52606 firm-week observations. Results of the research represents that when stock price reaches or exceeds major historical highs and lows, stock volume increases and therefore we can conclude that these levels are decision-making reference points for investors in Tehran stock exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Finance
  • Prospect Theory
  • Reference Point
  • Volume