مدلی بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی به منظور قیمت گذاری اوراق اختیار بسته-ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

امروزه در بازارهای معتبر مالی دنیا، ابزارهای مدیریت ریسک به خصوص مشتقات مالی شامل قراردادهای آتی و اختیار معامله از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. در بازار بورس ایران نیز این اوراق به تدریج در حال معرفی و توسعه هستند و آگاهی و بهره مندی از این اوراق در بازار سرمایه منجر به آرامش خاطر برای سرمایه گذاران و در نهایت توسعه بازار خواهد شد. بسیاری از فعالان بازار سرمایه اعتقاد دارند علیرغم اهمیت این اوراق در بازار به منظور کاهش و مدیریت ریسک سرمایه گذاری‌ها، قیمت گذاری نادرست این اوراق می تواند منجر به ضرر و زیان های هنگفت برای سرمایه گذاران شود. در این مقاله بحث قیمت گذاری اوراق اختیار آمریکایی از نوع بسته ای به دلیل اهمیت آنها در مدیریت و پوشش ریسک سبدهای سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اینکه، در ادبیات موضوع، تا به حال برای قیمت گذاری اوراق اختیار آمریکایی حتی با یک دارایی پایه جوابی با فرم بسته ارائه نشده است،  عموماً از روش های تقریبی و شبیه سازی برای قیمت گذاری این اوراق استفاده می شود. در روش مورد بررسی از روش برنامه ریزی پویای تقریبی به منظور قیمت گذاری اوراق اختیار بسته ای از نوع آمریکایی استفاده می شود. مدل های ارائه شده بر روی داده های واقعی جمع آوری شده از بازار سرمایه و همچنین داده های شبیه سازی شده پیاده سازی شده و نتایج بدست آمده توسعه و بهبود محسوسی را در این حوزه با توجه به معیارهای عملکردی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Simulation Based Optimization Model for Pricing Basket Options

نویسندگان [English]

  • Ehsan Hajizadeh 1
  • Masoud Mahootchi 2
1 Ph.D, Industrial Engineering and Management Systems Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
2 Associate Professor., Industrial Engineering and Management Systems Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, in the famous financial markets, options and futures are very important contracts for reducing the risk of investors. Many active practitioners in the financial markets really believe that mispricing or incorrect valuation of these securities would be the main reason of collapse of some financial institutions. The complexity of option pricing/valuation, especially in the case of American basket options, as high dimensional options, has motivated many researchers to develop numerical and simulation-based models. In this paper, a new simulation-based approach for pricing/valuation of American basket option is proposed. Furthermore, for scenarios generation, we use a Monte Carlo simulation technique using a t-student copula-GARCH method and Extreme Value Theory to handle the nonlinearity of dependencies between variables. To verify the computational efficiency and the accuracy of the proposed methodology, we compare the results of prices obtained through the proposed models with those achieved through the Monte Carlo simulation and the method developed by Ju for European basket options.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pricing
  • Approximate Dynamic Programming
  • Basket Options
  • Simulation