رابطه‌ی متغیرهای بنیادی شرکت، قیمت‌های تاریخی و متغیرهای کلان اقتصادی با حرکت‌های قیمت سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

شناخت متغیرهای توضیح­دهنده‌ حرکت‌های قیمت سهام برای فعالان بازار سرمایه و محققان مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سه دسته از متغیرهایی که به نظر می‌رسد در این زمینه حائز اهمیت می­باشند، عبارتند از: 1)متغیرهای بنیادی، 2)بازده‌های قیمتی گذشته سهام و 3)متغیرهای کلان اقتصادی. در پژوهش حاضر علاوه بر بررسی رابطه سه دسته متغیر ذکر شده با حرکت‌های قیمت سهام به‌ صورت جداگانه در شرکت­های بورس اوراق­ بهادار تهران، نقش تکاملی متغیرهای ذکر شده و همچنین تفاوت نقش دو دسته متغیر اول در شرکت‌های بزرگ و کوچک بررسی شده است. براساس یافته‌های پژوهش هر سه دسته متغیر دارای رابطه معنی‌داری با حرکت‌های قیمت سهام هستند و متغیرهای بنیادی و بازده‌های گذشته قیمت سهام می‌توانند به ‌عنوان متغیرهای مکمل به منظور توضیح حرکت­های قیمت سهام در نظر گرفته شوند. متغیر تغییرات نرخ رشد نیز دارای اهمیت بیشتری در شرکت‌های کوچک نسبت به شرکت‌های بزرگ به‌ منظور تفسیر حرکت‌های قیمت سهام می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Firm Fundamentals and Historical Prices with Stock Price Movements

نویسندگان [English]

  • Mahdi Asgharzadeh 1
  • Mohammad javad Salimi 2
  • Moslem Peymani 3
1 Master Graduate in Finance, Department of Finance and Banking, Faculty of Management & Accounting, Allame Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Department of Accounting, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Department of Finance and Banking, Faculty of Management & Accounting, Allame Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Recognizing variables which are able to explain stock price movements is a very important matter for the capital market activists. Three main groups of variables that seem to have a significant role in this explanation are: 1) Fundamental Variables 2) Historical Stock Price Returns 3) Macroeconomic Variables. This research investigates the relationship between these three groups of variables and stock price returns on the listed companies of Tehran Stock Exchange. Moreover, the complementary role of fundamental variables and historical stock price returns in explaining stock price movements is investigated. Eventually the difference between the roles of fundamental variables and historical stock price returns in large and small firms is studied. According to the results of the present research there is a significant relationship between all three mentioned groups of variables and stock price movements and also fundamental variables and historical stock price returns are complementary variables for explaining stock price movements. Moreover, the growth variable is more important in small firms compared to larger firms for interpreting stock price movements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Price Movements
  • Historical Stock Price Returns
  • Fundamental Variables
  • Macroeconomic Variables