پرتفلیو بهینه فاستر-هارت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدسیستم های مالی، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه ‌تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش به بهینه­سازی کلاسیک سبد سهام که در سال 1952 توسط هری مارکویتز ارائه شد پرداخته می­شود. با این تفاوت که برای اندازه گیری ریسک از معیار فاستر-هارت استفاده  می­گردد. روشی نوین که در سال 2009 توسط فاستر و هارت در مقاله­ای عنوان شد. این ریسک به رخدادهای دنباله چپ بسیار حساس است و به دنبال مصون نگه داشتن سرمایه­گذار از خطر ورشکستگی است و به صورت تئوری حداقل سطح ثروتی بیان می­شود که سرمایه­گذار می­بایست داشته باشد تا سرمایه­گذاری در یک دارایی ریسکی به ورشکستگی وی منتج نشود. به همین منظور از قیمت سهام 34 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 01/07/1391 تا 31/06/1396 استفاده شده است و سبدهای بهینه با استفاده از معیارهای فاستر-هارت، ارزش در معرض خطر، ارزش در معرض خطر شرطی، قدر مطلق انحرافات، واریانس و نیم واریانس به دست آمده­اند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که در بازه زمانی فوق سبدهای بهینه بر اساس ریسک فاستر-هارت عملکرد مطلوب تری در مقایسه با سایر روش­های نام برده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foster-Hart Optimal Portfolio

نویسندگان [English]

  • sepehr asefi 1
  • reza eivazlu 2
  • reza tehrani 3
1 M.Sc. Student, Department of Financial Systems, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Department of Financial and Insurance Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Prof., Department of Financial and Insurance Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This essay is going to optimize the portfolio of stocks similar to the Markowitz approach. Nonetheless, the way in which the risk is measured is Foster-Hart risk. This measure was proposed by Foster and Hart in 2009. It takes into account the extreme events of losses. The theoretical definition could be as a minimum wealth that an investor should have in order not to face with bankruptcy. Our sample consists of adjusted daily data from thirty-four companies chosen from Tehran Stock Exchange’s Top 50 Index in the period between 1391/07/01 and 1396/06/31. Data has been collected from Rahavard Novin software which is widely used in finance studies in Iran. Different optimal portfolios has been achieved in this essay. Each of which uses a different method of risk like Cvar and Semi-Variance besides Foster-Hart. Results of this essay show that Foster-Hart optimal portfolio could have higher sharp ratio in comparison with the others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portfolio optimization
  • Foster-Hart Risk
  • Downside Rsk
  • Conditional Value-at-Risk