توسعه مدل بهینه‌سازی پرتفوی میانگین–انحراف مطلق (MAD) با رویکرد عدم قطعیت ترکیبی تصادفی-فازی و در نظر گرفتن نگرش سرمایه‌گذاران به ریسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه مدیریت مالی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

4 گروه مدیریت مالی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

انتخاب معیار مناسب ریسک همواره یکی از چالش­های اصلی در  مسایل مالی و اقتصادی بوده است. یکی دیگر از مباحث پرکاربرد در مسایل بهینه­سازی مالی بحث عدم قطعیت مرتبط با متغیرهای اقتصادی می­باشد. هدف این پژوهش حل مسئله انتخاب سهام برای پرتفوی با کمترین ریسک نامطلوب با استفاده از حل مدل برنامه­ریزی ریاضی در شرایط تصادفی فازی می‌باشد. این پژوهش در قالب مدل میانگین- انحراف مطلق(MAD) و با فرض این­که بازده سهام متغیر تصادفی فازی است، نگرش سرمایه‌گذاران به ریسک را در قالب سرمایه گذران ریسک گریز و ریسک‌پذیر مورد توجه قرار داده است و یک مدل ریاضی کارآمد جهت انتخاب سبد سهام بهینه ارائه‌شده است. درنهایت با کمک گرفتن از الگوریتم ژنتیک جهت تولید سبد تلاش جهت حل مدل تعریف‌شده انجام‌گرفته است. در ادامه از جواب‌های پارتو بهینه به‌دست‌آمده با توجه به معیارهای موردنظر، جواب بهینه مسئله به دست می‌آید. نتایج حاصل از حل مدل در شرایط متفاوت نشان دهنده کارایی جواب­های تولید شده می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Fuzzy Random Optimization Model Mean-Developing a fuzzy random portfolio optimization model Considering Investor's Risk Attitude

نویسندگان [English]

  • Hosein Didehkhani 1
  • Ebrahim Abbasi 2
  • Amir Shiri Ghehi 3
  • Mohammad Moshari 4
1 Department of financial engineering, Aliabad katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Department of Management, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Department of financial Management, Aliabad katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad katoul , Iran
4 Department of financial Management, Aliabad katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad katoul , Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to solve the stock selection problem for a portfolio with the least undesirable risk by solving the mathematical programming model in random fuzzy conditions. For considering the vague and uncertain environment of stock price rate of return, a mixed uncertainty procedure was applied. Also MAD was aaplied as the risk measure for optimizing the portfolio model. This research is based on the Mean-Absolute Deviation (MAD) model and assuming that the stock return is a fuzzy random variable, it considers the attitude of investors to risk in the form of risk-averse and risk-seeking investors and an efficient mathematical model for selecting Optimal portfolio are provided. Eventually, with the help of the genetic algorithm, an attempt was made to generate a quest for solving a given model. In the following, the Pareto optimal solutions are obtained according to the desired criteria, the optimal answer is obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • random fuzzy return
  • MAD model
  • portfolio optmization
  • Risk