طراحی مدل اندازه گیری توانمندی های فناورانه در روند ارزش گذاری اقتصادی- مالی هزینه های پروژه های تحقیق و توسعه برای شرکت های دانش بنیان متقاضی ورود به بورس اوراق بهادار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از نمودهای موفقیت فعالیت­های تحقیق وتوسعه در میزان بالا بردن سطح توانمندی­های فناورانه می­باشد و هرچه میزان سطح توانمندی­های فناورانه و روند رشد آن در شرکت ها علی الخصوص شرکت های دانش بنیان بالاتر باشد میتوان از میزان موفقیت فعالیت­های تحقیق وتوسعه در سازمان اطمینان داشت. به­همین منظور لزوم اندازه­گیری درست توانمندی­های فناورانه در سازمان­ها به­واسطه مشخص شدن اثربخشی فعالیت­های تحقیق وتوسعه و یا در نهایت بدست آوردن ارزش اقتصادی هزینه­های صرف شده در روند تحقیق وتوسعه بسیار ضروری و مهم می­باشد، به­همین جهت در این پژوهش باتوجه به مطالعات پیشین و استخراج عوامل موثر بر اندازه­گیری توانمندی­های فناورانه و مشخص­نمودن حلقه­های علت ومعلولی اقدام به تدوین مدل دینامیکی شده است. سپس با استفاده از تکنیک دیماتل روابط بین آن­ها و میزان ضریب تاثیرگذار و تاثیرپذیر مشخص و در مدل لحاظ شده است، در نهایت به­منظور تست صحت مدل و مشخص شدن رفتار متغیرهای حالت و نرخ اقدام به جمع­آوری اطلاعات از هشت شرکت دانش بنیان متقاضی ورود به بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 24 ماه شده است، که با تحلیل رفتارمتغیرهای پژوهش در چارچوب مدل و همچنین تحلیل حساسیت، روایی الگوی دینامیکی طراحی شده مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing of a model for measurement of technological capabilities in cost valuation of research and development processes for knowledge-based companies applying for admission to the Stock Market

نویسندگان [English]

  • sina laleh 1
  • nosratollah shadnoush 1
  • Abbas Toloie Ashlaghi 2
1 Department of Industrial Management, central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Industrial Management, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important factors to evaluate how successful a R&D process could be is, exposures in the raising level of the technological capabilities. In other words, the higher the technological capabilities and growth rates, the higher chances of successfulness in an organization. Considering this, the essentiality of measuring technological capabilities of an organization by evaluation of the R&D effectiveness or calculation of the ultimate costs, which has been spent on the R&D procedures, seems obvious and vital. Therefore, in this study, based on the previous studies and the extraction of factors affecting technological capabilities as well as identification of cause and effect loop, a dynamic model has been developed. Then, using DeMetal technique, the relationships between them and the effective coefficients are determined and included in the model. Finally, in order to examine the accuracy of the modelling and determination of both state and rate variable’s behavior, data was gathered from eight science-based companies located at for knowledge-based companies applying for admission to the Securities and Exchange in a 24 months period. Analysis of the behavior of variables in these Informations not only showed the accuracy of the proposed model, but also confirmed its fluidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial valuation of costs
  • Research and development projects
  • Science-Based Companies
  • Securities and Exchange
  • Technological capabilities