نقشه ذهنی مالی، رویکردی نوین در مشاوره مالی شخصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تصمیم­گیری در انسان بر اساس ترکیبی از عقل و احساس است بنابراین در تصمیمات مالی، الگو برداری صرف از مدل­های مالی که بر پایه بازار کاملا کارآ و انسان کاملا عقلایی است مفید نخواهد بود. درنتیجه ضروری است مدل­های رفتاری در تصمیمات مالی جای خود را بازکرده تا تحلیل واقع گرایانه­ای از رفتار مالی شخصی جهت ارائه مشاوره مالی داشته باشیم. مقاله حاضر با هدف ارائه راهکاری جدید جهت مشاوره مالی شخصی تحت عنوان نقشه ذهنی مالی تهیه شده است. با توجه به لزوم مدیریت مالی شخصی در روند زندگی هر فرد و تاثیر رفتار مالی و هوش مالی شخصی در تصمیم­گیری­های مالی تلاش کردیم تا این نکات را به عنوان عناصر کلیدی وارد نقشه ذهنی مالی نماییم. پس از انجام مراحل تحقیق مشخص شد که عوامل متعددی از جمله: هوش مالی، رفتار مالی، سوگیری­های رفتاری، تیپ­های شخصیتی، سواد مالی، تصمیم­گیری، مدیریت مالی شخصی، منابع و مصارف مالی بر نقشه ذهنی مالی موثر هستند؛ همچنین به دلیل اینکه نقشه ذهنی مالی از ذهن خود فرد بیرون آمده، بررسی آن به منظور مشاوره مالی می­تواند در بهبود و افزایش تاثیر مشاوره مالی بر ذهنیت مالی و ادامه رفتار عملی مالی شخص متقاضی مشاوره بسیار مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial mind map A New Approach to Personal Financial Advice

نویسندگان [English]

  • Hadi Haratian 1
  • Ali Najafi Moghadam 2
1 Department of Financial Management, Faculty of Management and Economics, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

   Decision making in humans is based on a combination of reason and emotion, so in financial decisions, a simple modeling of financial models based on a fully functional market and a completely rational person would not be useful. As a result, behavioral models in financial decisions are needed so we could have a realistic analysis of personal financial behavior to provide financial advice.  The present paper aims to provide a new strategy for personal financial counseling under the title "Financial Mind Map". Considering the need for personal financial management in the life of each person and the impact of financial behavior and personal financial intelligence on financial decisions, we tried to incorporate these points into key Financial Mind Maps. Also, because the Financial Mind Map of the person has come out of his mind, reviewing it out for financial advice can be very helpful in improving and increasing the impact of financial counseling on financial mentality and continuing financial behavior of the applicant. After performing the research, it was determined that several factors such as: financial intelligence, financial behavior, Behavioral Bias, Personality bridges of investment, Financial knowledge, decision making, Personal finance management, Resources and financial expenses, They are effective on Financial Mind Map.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial mind map
  • Personal financial advice
  • Personal financial management
  • financial decision making
  • financial behavior
  • financial intelligence