حجم مبادلات بازار سهام و رشد اقتصادی: نقش تعدیل گر فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به توسعه‌یافتگی کشورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد و حسابداری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

    از عوامل اصلی رشد کشورهای مختلف توسعه بازارهای مالی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات با تسهیل مبادلات مالی نقش تسهیل گر و سرعت دهنده را در سال‌های اخیر برای کشورها ایفا نموده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حجم مبادلات سهام بر رشد اقتصادی با تعدیل­گری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعه‌ یافته و کشورهای در حال ‌توسعه در بازه‌ی زمانی 2016-2011 است. اطلاعات مربوط به کشورهای نمونه از گزارش‌ها شاخص جهانی نوآوری استخراج ‌شده است. روش برازش مدل‌ها در مطالعه‌ی حاضر، روش داده‌های تابلویی است که برای اجرای آن از نرم‌افزار Eviews بهره برده شده است. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه‌ی بین حجم مبادلات سهام و رشد اقتصادی را تنها در کشورهای توسعه‌ یافته تحت تأثیر قرار می‌دهد که این امر ناشی از توسعه این نوع فناوری‌ها در کشورهای توسعه یافته است. به نظر می‌رسد که کشورهای در حال ‌توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر باید هم پای کشورهای توسعه یافته به فناوری اطلاعات و ارتباطات مجهز شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trading volume of stock market and economic growth: Moderating the role of Information and Communication Technology by considering to the development of countries

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Mahfoozi 1
  • Mohsen Akbari 2
  • Mahsa Farkhonde 3
  • Zahra Ayagh 3
1 Department of Economics and Accounting, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Management, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Department of Business Management, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

One of the main factors behind the growth of various countries is the development of financial markets, which has facilitated and accelerated the role of information and communication technology (ICT) in recent years for countries. The purpose of this study is to investigate the effect of stock exchanges on economic growth with the moderation of ICT in developed and developing countries during the period 2011-2016. Data and information about the sample countries are gathered from the reports the global innovation index. The method of fitting the models in the present study is the panel data method using Eviews software. The results showed that ICT affects the relationship between volume of stock exchanges and economic growth only in developed countries, which is due to the development of these types of technologies in developed countries. It seems that developing countries need to be equipped with ICTs as well as developed countries to achieve greater economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trading stock
  • Economic growth Information and communication technology
  • Global innovation index. JEL Category: H54
  • R53
  • D83