تعیین پرتفوی بهینه با استفاده برنامه ریزی آرمانی فازی بر اساس الگوریتم های سیاه چاله و هیبریدی با در نظر گرفتن ترجیحات سرمایه گذاران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تنوع روش های سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته و این رشد گسترده، نیاز به مدل های فراگیر و یکپارچه را ایجاد نموده است. برای پاسخگویی به این نیاز، مدل سازی مالی از پیوند رویکرد مالی و برنامه ریزی ریاضی بوجود آمده است.ارزیابی دارایی های دارای ریسک یکی از مهمترین مسائل مطرح شده پژوهشی در حوزه مالی است. مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای  مختلفی در مالی وجود دارند. در بسیاری مدل ها امکان در نظر گرفتن تعداد زیادی محدودیت برای انتخاب پرتفوی وجود ندارد در این مقاله از مدل های آرمانی فازی ( الگوریتم سیاه چاله و گرانشی) جهت انتخاب پرتفوی بهینه  با در نظر گرفتن دوره های اقتصادی رونق و رکود و انواع سرمایه گذار از حیث ریسک پذیری و ریسک گریزی بعنوان محدودیت استفاده شده است و در نهایت با نتایج حاصل از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مارکوویتز مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining optimal portfolio using fuzzy goal programing based on black hole and hybrid algorithms, considering investors preferences

نویسندگان [English]

  • Hamed Omidi 1
  • hamedreza vakilifard 2
1 Ph.D. Student of Financial Management, Faculty of Management and Economics,Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Finance and Economic, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The variety of investment methods and the complexity of decision making has strongly developed in recent decades, and due to this  widespread  growth , there has been created need to inclusive and integrative models . to meet this need , financial modeling is created from the connection between financial approach and mathematical planning.
Assessing risk assets is one of the most important research issues in the financial field .There are various pricing models of capital assets in financial. In many models, it is not possible to consider a lot of restrictions on portfolio selection. In this paper, for choosing optimal portfolios, taking into account the prosperity and recession periods, and the types of investors in terms of risk taking and risk aversion as a limitation, fuzzy goal models(black hole algorithms ,hybrid algorithms and gravity) have been used. And finally, it has been compared to the results of the Markowitz pricing  model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal portfolio
  • Fuzzy goal programing
  • Investors
  • Markowitz
  • Black hole Algorithms
  • Hybrid Algorithms