مدیریت پرتفوی هزینه پروژه ها در مساله موازنه زمان-هزینه-کیفیت و تعیین اقتصادی ترین ترکیب کاهش زمان فعالیت ها در شبکه های مبتنی بر مسیر بحرانی (CPM)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه یکی از مهم ترین مواردی که در شرکت­ های پروژه محور، جهت مدیریت بهتر سبد پروژه‌ها و برنامه‌ریزی مالی مورد نیاز است، مدیریت هزینه پروژه‌ها است. در مدیریت هزینه پروژه با استفاده از مجموعه تکنیک­ها و اصول کنترل پروژه و مالی می‌توان عملکرد مالی هر پروژه را از جنبه نحوه عملکرد ( هزینه کرد) واقعی در مقایسه با هزینه پیش‌بینی ‌شده برای کار انجام شده را بررسی نموده و راهکارهای اصلاحی در راستای کاهش هزینه‌ها و تحت کنترل قراردادن آن‌ را ارائه نمود. 
از آنجا که کاهش مدت زمان اجرای فعالیت­ ها با تخصیص منابع بیشتر به هر فعالیت، امکان­ پذیر بوده اما نیازمند صرف هزینه ­های بالاتر برای اجرای آن فعالیت ­هاست، باید توجه نمود که تعجیل در انجام فعال یت­ها، می­تواند منجر به کاهش سطح کیفی آن­ها گردد، بنابراین، می ­بایست در فرآیند فشرده سازی زمان فعالیت­ ها، در کنار شاخص هزینه، شاخص کیفیت فعالیت ­ها را نیز لحاظ نمود. در این مقاله، یک مدل ریاضی جهت مدیریت هزینه­ های پروژه مبتنی بر روش مسیر بحرانی ارائه شده که با لحاظ نمودن یک رقم مشخص تحت عنوان سقف بودجه پروژه، دو هدف حداقل­ سازی مجموع هزینه­ های پروژه (مدل کلاسیک) و هدف حداکثرسازی کیفیت فعالیت ­ها، به طور هم زمان، تامین می­ نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering budget limits in the time-cost-quality trade-off problem And determination of the most economical combination of crashing the time of activities In Critical Path methods networks (CPM)

نویسندگان [English]

  • Ehsaneh Nazari 1
  • nosratollah shadnoush 2
  • Tahmoores Sohrabi 2
1 PhD student of Industrial Management, Faculty of Management, central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Industrial management, Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, one of the most important issues that projects-based companies need in order to better manage project portfolios and financial planning is managing project costs. In project cost management, using a set of techniques and principles for project and financial control, it is possible to examine the financial performance of each project in terms of its actual operating cost (actual cost) compared to the estimated cost for the work performed and the corrective solutions to reduce costs And put it under control.
Since reducing the duration of activities by allocating more resources to each activity is possible but requires higher costs for the implementation of those activities, it should be noted that the hasty pursuit of activities can lead to a decrease in its quality level Therefore, in the process of compressing the time of activities, in addition to the cost index, the activity quality index should also be considered. In this paper, a mathematical model for project cost management based on the critical path method approach is presented. Considering a specific figure under the project budget ceiling, two goals are to minimize the total cost of the project (the classical model) and aim to maximize the quality of the activities, simultaneously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical path method
  • Time Crashing
  • budget
  • time-cost trade off
  • Quality of Activities