انتخاب پرتفوی چند منظوره فازی مبتنی بر مدل بازده مقطعی تحلیل پوششی داده ها در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحدرشت، دانشگاه آزاداسلامی، رشت، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشکده مدیریت وحسابداری، واحدرشت، دانشگاه آزاداسلامی، رشت، ایران

4 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده شهید رجایی، دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان، ایران

چکیده

مجموعه ­های چند منظوره فازی نیاز به داده­ های دقیق را جهت تصمیم­ گیری کاهش می­ دهند. تحلیل پوششی داده­ ها چارچوبی تئوریک برای تحلیل عملکرد و اندازه­ گیری کارایی است. مجموعه فازی باعث افزایش کاربرد تحلیل پوششی داده ­ها می­گردد. سنجش کارایی شرکت ­ها با کمک تحلیل پوششی داده­ ها می ­تواند به عنوان راه کاری به سرمایه ­­گذاران در انتخاب شرکت جهت سرمایه­ گذاری کمک نماید. در این پژوهش مشکل انتخاب پرتفوی فازی در یک چارچوب چند منظوره مورد بررسی قرار می­ گیرد. مدلی جامع برای انتخاب پرتفوی چند منظوره در محیط فازی با استفاده از مدل نیمه واریانس میانگین و مدل آنالیز توسعه اطلاعات با بازده مقطعی ارایه شده است. داده ­ها از 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازده فازی ذوزنقه ­ای از 40 ورقه بهادار و داده­ های مورد نیاز برای ورودی­ ها و خروجی تحلیل پوششی داده­ها از صورت­ های  مالی شرکت­ ها از ابتدای سال 1396 تا انتهای سال1396بدست آمد. 16پارامتر مالی مورد استفاده قرار گرفت. نسبت شارپ، مدل بازده مقطعی در چارچوب نسبت شارپ و الگوریتم کرم شب تاب چند منظوره برای حل مدل بهینه­ سازی سهام چند منظوره توسعه داده و استفاده گردید. تجزیه و تحلیل با نرم افزار متلب انجام شد. نتایج نشان داد که روش ارائه شده در این پژوهش برای انتخاب پرتفوی چند منظوره فازی نسبت به سایر روش ­ها مناسب­ تر بوده و برای تحلیل عملکرد، کارایی و به انتخاب شرکت جهت سرمایه­ گذاری نتایج بهتری را ارائه می ­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection of Fuzzy Multi-Purpose Portfolios Based on the Cross-Sectional Return Model of Data Envelopment Analysis in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • fazel mohammadi nodeh 1
  • Ahmad ayoub mousaabadi 1
  • masoud asadi 2
  • abbas babaei 3
  • Shaban Mohammadi 4
1 Department of Management, Faculty of Humanities, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
2 Ph.D. student of financial engineering, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
3 Ph.D. student of financial engineering, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
4 MSC. Accounting, Faculty of Shahid Rajaee, Vocational University of Khorasan, Iran.
چکیده [English]

Fuzzy multifunctional sets reduce the need for accurate data for decision making. Data Envelopment Analysis is a theoretical framework for performance analysis and performance measurement. Fuzzy increases the application of data envelopment analysis. Measuring the performance of companies with the help of data envelopment analysis can help investors in choosing a company. In this paper, the problem of selecting fuzzy portfolios in a multipurpose framework is examined. A comprehensive model for selecting multi-purpose portfolios in fuzzy environment is presented using a semi-variance model and a model for analyzing information development with cross-sectional returns. Data from 40 companies accepted in Tehran Stock Exchange and trapezoidal returns of 40 sheets of securities and the data required for inputs and output of data envelopment analysis were obtained from financial statements of companies from the beginning of 1396 to the end of 1396. 16 financial parameters were used. Sharp ratio, cross-sectional return model in Sharp ratio and multi-purpose firefighting algorithm for solving multi-purpose stock optimization model was used. Analysis was done with MATLAB software. The results showed that the proposed method in this research is more suitable for selection of fuzzy multipurpose portfolio than other methods and provides better results for performance analysis, efficiency and company selection for investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Portfolio
  • Cross-sectional Efficiency
  • Firefly Algorithm
  • Multipurpose Framework