تصمیم گیری در معاملات روزانه بورس اوراق بهادار تهران بر اساس یک چارچوب سیستم استنتاج فازی چندگانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش ایجاد یک سیستم خبره برای پیش بینی تصمیمات تجاری روزانه در محیط عادی از یک بازار مالی است. قالب سیستم مورد مطالعه ما یک چارچوب سیستم استنتاج فازی (FIS) چندگانه را تشکیل می ­دهد که شامل سه چارچوب سیستم استنتاج فازی اختصاصی برای تصمیم­ گیری ­های خرید، حفظ و فروش سهام است. این چارچوب به یک سرمایه­ گذار در هر یک از سیستم ­های خرید ، حفظ و فروش به صورت روزانه یک سری اسناد دارایی قابل توجه را ارائه می ­دهد. بررسی این چارچوب در بورس اوراق بهادار تهران نشان می­دهد که توجه به اطلاعات بازار به عنوان ورودی و همچنین اطلاعات فنی، در مقایسه با سیستم ­هایی که تنها اطلاعات فنی را به عنوان اطلاعات ورودی مورد استفاده قرار می­ دهند، باعث افزایش بازده سرمایه­ گذاری می­شود. این چارچوب با شناخته شدن به عنوان یک شاخص بازار، عملکرد بهتری را نسبت به برخی از شاخص ­های معروف فنی مانند میانگین متحرک واگرا و همگرا، شاخص قدرت نسبی، نوسانگر تصادفی و نوسانگر چایکین داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decision making on daily trading of Tehran Stock Exchange based on a multiple fuzzy inference system framework

نویسندگان [English]

  • ahmad nateq golestan 1
  • mina hajinaghi 2
1 Department of Financial Management, Faculty of Humanities, neyshabur Branch, neyshabur, iran.
2 Graduate, Department of Business Management, Faculty of Humanities, neyshabur Branch, neyshabur, iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to create an expert system for predicting daily business decisions in a normal environment of a financial market. The template of our study system consists of a multiple FIS framework that includes three dedicated FISs for decision-making on stock purchase, buying, holding and sales. The basic information system of the relevant companies and the historical stock prices that are processed to provide technical information is received as an input to the multiple FIS framework. This framework provides an investor with a series of proprietary asset documents on a daily basis in each of the buying, holding and selling systems. The review of this framework in the markets of Tehran Stock Exchange shows that considering market information as input and technical information, as compared to systems that use only technical information as input information, increase Returns are profitable. This framework, known as a stock market index, has yielded better performance than some of the most famous technical indicators such as Divergent / Convertible Moving Average, Relative Strength Index, Stochastic Oscillator, and Chaikin Oscillator. This developed framework, in addition, shows that risk-taking is not a positive factor for increasing profitability, and having basic information can increase risk aversion

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Inference System
  • Stock Trading
  • Technical Index
  • Fundamental Information
  • Tehran Stock Exchange Decision Making
  • Return