ساختار وابستگی و ریسک پرتفوی در بازار مبادلات ارز در ایران با روش GARCH-EVT-COPULA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش به تحقیق و بررسی ساختار وابستگی و برآورد ریسک پرتفوی بر روی داده‌های بازار ارز خارجی در ایران با استفاده از روش GARCH-EVT- COPULAپرداخته می‌شود. مدل‌های GARCH-EVT برای توزیع حاشیه‌ای هر یک از 4 سری بازده نرخ ارز بکار برده می‌شود. برای توزیع توأم، ما 5 مدل از توابع کاپولا با ساختار وابستگی مختلف مانند کاپولای فرانک، کلایتون، گامبل، نرمال و تی- استیودنت را انتخاب نمودیم. در این پژوهش ریسک پرتفوی با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی اندازه‌گیری می‌شود. نمونه آماری این پژوهش شامل نرخ ارز روزانه بازار آزاد ارزهای دلار آمریکا، یورو، پوند انگلستان و درهم امارات با 5 روز کاری از شهریور ماه سال 1391 تا انتهای سال 1396 می-باشد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، با استفاده از مقادیر معیار اطلاعات آکائیک، تابع تی-استودنت بهترین مدل برازش شده‌ی کاپولا برای بررسی ساختار وابستگی می‌باشد. نرخ های ارز دارای وابستگی دنباله بالایی و پایینی یکسانی هستند. بر این اساس در بازارهای رونق (مثبت شدید) و رکود (منفی شدید)، وابستگی بین هر دو نرخ ارز یکسان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dependence structure and portfolio risk in Iran exchange market by using GARCH-EVT-Copula method

نویسندگان [English]

  • Farhad Ghaffari 1
  • sahar fathi 2
1 Department of Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Financial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
In this research, the GARCH-EVT-COPULA method is investigated to determine the dependency structure and portfolio risk estimation on the foreign exchange market data in Iran. GARCH-EVT models are used to mariginal distribution of each of four currency returns series. For the joint model, we choose five copuls with different dependence structure such as Frank, Clayton, Gumble, Normal and t-Student copulas. In this research portfolio risk is measured using VaR and CVaR.
The statistical sample of this study is the daily exchange rate of USD,EURO, Pound and AED for the free market with 5 working days from September to the end of 1396.
Based on the results of the research, using the Akaike information criterion values, the t-student function is the best fitted copula model for investigating the dependency structure.
Exchange rates have the same upper and lower tail dependencies. Accordingly, in the markets for boom (severe positive) and stagnation (severe negative), the dependence between the two exchange rates is the same.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dependence structure
  • Portfolio risk
  • Value at Risk (VaR)
  • Conditional VaR (CVaR)
  • Extreme value theory (EVT)
  • COPULA
  • GARCH