پیش بینی روند حرکت قیمت جهانی طلا با رویکرد مدل‌سازی توزیع‌های حاشیه‌ای: کاربردی از مدلهای گارچ کاپولای گوسی و تی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران.

2 گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت قیمت طلا در بازارهای مالی ، روند تغییرات قیمت طلا در اقتصاد ملی و جهانی، توجه بسیاری از محققان و تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده است. از این رو هدف اصلی این مطالعه، ، پیش‌بینی روند حرکت قیمت طلای جهانی می‌باشد. این پژوهش با هدف معرفی یک الگوی ترکیبی از مدل‌های کاپولا و مدل گارچ کلاسیک (GARCH-Copula) و مقایسه آن با مدل‌های خانواده گارچ، جهت پیش‌بینی روند حرکت قیمت جهانی طلا در بازه زمانی 04/ 01/ 2000 تا 26/ 06/ 2018، در افق‌های پیش‌بینی 1، 5، 10، و 22 روزه، صورت پذیرفته است. دقت پیش‌بینی مدل‌های مذکور با استفاده از معیار خطای RMSE، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته‌اند نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که در افق‌های پیش‌بینی کوتاه‌مدت مدل کاپولای نرمال با توزیع حاشیه‌ای GARCH-t و در افق پیش‌بینی بلند مدت مدل کاپولای تی با توزیع حاشیه‌ای GARCH-t از عملکرد بهتری نسبت به مدل‌های رقیب برخوردار بودند. مدل ترکیبی معرفی شده در این پژوهش دارای پتانسیل بالایی در جهت پیش‌بینی روند حرکت قیمت طلای جهانی می‌باشد، بنابراین استفاده از این مدل برای سرمایه‌گذاران بخش‌های مختلف، تحلیلگران اقتصادی و نیز برنامه‌ریزان کلان کشور نتایج ارزنده ای را می‌تواند داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting the Global Gold Price Movement with Marginal Distribution Modeling Approach: An Application of the Copula GARCH Gaussian and t

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Haddadi 1
  • Younes Nademi 2
  • Hamed Farhadi 1
1 Department of Mathematics, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran.
2 Department of Economics, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran.
چکیده [English]

Given the importance of gold prices in financial markets and the economic effects of price fluctuations, the trend of gold price changes in the national and global economy has attracted the attention of many researchers and economic analysts. Therefore, the main purpose of this study is to predict the trend of the global gold price movement. The purpose of this study was to introduce a combined model of the GARCH-Classic and the GARCH-Copula models and to compare them with the Garch family models in order to predict the global gold price trend in the period 01/04/2002 to 26/06/2018. The forecast horizons are 1, 5, 10, and 22 days. The prediction accuracy of these models has been evaluated and compared using RMSE error criterion. Results showed that in short-run prediction horizons, the normal Capula model with GARCH-t distribution and in long run prediction horizon, Capula- t model with the distribution of GARCH-t performs better than competing models. The hybrid model presented in this study has a high potential for predicting the trend of global gold price movement, so using this model for different sector investors, economic analysts, as well as country macro planners, can have valuable results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gold price
  • Forecast
  • Time series
  • COPULA
  • GARCH-Copula Model