تاثیرگذاری وضعیت روحی سرمایه گذار بر بازگشت سرمایه مورد انتظار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد نراق، دانشگاه ازاد اسلامی، نراق، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد نراق، دانشگاه ازاد اسلامی، نراق، ایران.

چکیده

مطالعات متعددی به بررسی ارتباط وضعیت روحی سرمایه گذار با شرایط اقتصادی پرداخته اند این مقاله با ایجاد تغییراتی جزئی در الگوی « لوکاس » تاثیرگذاری وضعیت روحی سرمایه گذار بر بازگشت سرمایه مورد انتظار را مورد بررسی قرار می دهد که با توجه به قیمت های سهام و دارایی در بازار سرمایه در چارچوب مدل های قیمت گذاری و در چارچوب تغییرات جزیی، چگونگی تاثیرگذاری تغییرات جزئی در فاکتورهای وضعیت روحی ( اولویت زمانی و ریسک گریزی بر قیمت سهام تعیین و محاسبه می گردد . نتایج نشان می دهد : الف ) میزان مورد انتظار برای بازگشت سهام با وضعیت روحی سرمایه گذار رابطه معکوس دارد. ب ) زمانیکه سرمایه گذار وضعیت روحی خوبی دارد میزان تاثیر وضعیت روحی بر میزان مورد انتظار برای بازگشت سرمایه افزایش می یابد. ج ) متغیرهای وضعیت روحی بر بازارهای سرمایه گذاری تاثیر بیشتری دارد تا بر بازار اوراق بهادار د ) وضعیت روحی سرمایه گذار عاملی اساسی در رابطه با بازگشت سهام است ه ) یکپارچه سازی وضعیت روحی سرمایه گذار با الگوهای قیمت گذاری دارایی می تواند به تفسیر شواهد موجود از ناهنجاری های درحال رشد مربوط به رفتار سرمایه گذار کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of the Investor's Mood State on Expected Return on Investment

نویسندگان [English]

  • mostafa heidari haratemeh 1
  • mohsen ameri shahrabi 2
1 Department of Economics, Naragh Branch Islamic Azad University, Naragh. Iran.
2 Department of Management, Naragh Branch, Islamic Azad University, Naragh. Iran.
چکیده [English]

Several studies have examined the relationship between investor's mood and economic conditions . This paper examines the effect of investor sentiment on expected return on capital by considering changes in Lucas's model, considering equity and equity market prices in the context of pricing models and in the context of minor changes. How the slight changes in the mood factors (time preference and risk aversion affect stock prices) are determined and calculated. The results show that: a) The expected rate of return on stocks is inversely related to the investor's mood state; b) When the investor has a good mood state, the effect of the mood state on the expected return on capital increases; c ) The variables of the mood state of affairs are more influential on the investment markets than on the securities market; d) The investor's mood state is an essential factor in the stock return; e) Integrating the investor's mood state with asset pricing patterns can help interpret existing evidence of growing maladies related to investor behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: “ Investor mood ”
  • “ Expected returns ”
  • “ Behavioral finance ”
  • “ Risk attitude ”
  • “ Time preference ”