تبیین الگوی بهینه ارزیابی و قیمت‌گذاری عرضه اولیه عمومی سهام با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی، رگرسیون، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

فرآیند مهم ارزیابی و قیمت­ گذاری اوراق بهادار تخمین ارزش اوراق بهادار از جمله سهام عرضه اولیه شرکت ­ها است. زیرا از یک سو سرمایه‌گذاران به منظور سرمایه‌گذاری آگاهانه نیاز دارند که از ارزش واقعی سهامی که علاقمند به سرمایه گذاری در آن‌ هستند، اطلاع داشته باشند و از سوی دیگر صاحبان شرکت­ها که قصد فروش اوراق بهادار خود را دارند، ناگزیرند تا دارایی خود را به شیوه درست ارزیابی و قیمت­ گذاری نماید. لذا هدف از انجام این پژوهش تبیین الگوی بهینه ارزیابی و  قیمت­ گذاری عرضه اولیه عمومی سهام شرکت­های پذیرفته­ شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک­ های تصمیم­ گیری چند معیاره فازی، رگرسیون گام به گام، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک می­باشد. به این منظور داده­ های مربوط به 421 شرکت جمع ­آوری شد که در طی سال­های 1385 تا 1397 اقدام به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران نموده بودند. هم­چنین جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش AHP فازی، رگرسیون پیش­رو، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد: الگوی الگوریتم ژنتیک مدل بهینه قیمت­ گذاری و ارزیابی سهام عرضه اولیهمی­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Optimal Model of Appraisal and Pricing of the Initial Pablic Offering using Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Techniques, Multivariate Regression, Neural Network and Genetic Algorithm

نویسندگان [English]

  • samaneh fathalian 1
  • sayyed Ali Nabavi Chashmi 2
  • Ebrahim Chirani 3
1 Department of Financial Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Department of Finance, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
3 Department of Business management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Valuation and pricing of securities the process of estimating the value of securities is one of the initial shares of companies. Because, on the one hand, investors need to know in a conscious investment that knows the true value of the stock they are interested in investing in and on the other hand, the owners of companies that are going to sell their securities have to evaluate and value their assets in a proper manner. Therefore, the purpose of this study is to explain the optimal model of evaluation and pricing of the initial public supply of shares of companies accepted in Tehran Stock Exchange using fuzzy multi-criteria decision-making techniques, stepwise regression, neural network and genetic algorithm. To this end, data on 421 companies were collected that during the years 2006 to 2018 launched a public offering of shares on the Tehran Stock Exchange. Fuzzy AHP method, forward regression, neural network and genetic algorithm are also used to analyze the data. The results of the research showed that the genetic algorithm model is the optimal pricing model and initial stock valuation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pricing
  • IPO
  • stepwise regression
  • Neural network
  • Genetic Algorithm