بهینه سازی الگوی سرمایه گذاری در نزول های اساسی بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب رویکرد عوامل ناهمگن و مدل سازی عامل بنیان با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی الگوهای رفتاری سرمایه گذاران در زمان نزول­های اساسی بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب مدل عامل ناهمگن و بهینه سازی الگوها با استفاده از الگوریتم ژنتیک می­باشد. در ابتدا با توجه به مبانی نظری، نزول­­های اساسی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس سه معیار روند شاخص، ارزش معاملات روزانه و ارزش کل بازار مشخص گردید بر این اساس از سال 1380 تا سال 1394 سه نقطه شکست و نزول اساسی تعیین شد: ریاست جمهوری مربوط به انتخاب دولت نهم در سال 1384، بحران مالی غرب در سال 1387 بالاخره نزول دامنه دار بازار پس از ریاست جمهوری مربوط به دولت یازدهم و توافق اولیه هسته­ای. با توجه به مدل عامل ناهمگن بروک و هومز و اصلاحات بعدی آن قیمت­های بازار و بنیادی 40 روز قبل و بعد از نزول­های اساسی تعیین و کد نویسی و شبیه­سازی با استفاده از نرم افزار متلب انجام گردید و پس از آن با تولید پارامترهای اصلی، عامل­های رفتاری فرا اعتمادی و احساسات بازار اعمال گردیده و میزان تطبیق خروجی شبیه­سازی با داده­های بازار واقعی مورد بررسی، آزمون و تحلیل قرار گرفت و بهترین استراتژی سرمایه گذاری انتخاب و با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شد نتایج پژوهش نشان می­دهد که مدل عامل ناهمگن، استراتژی دنبال کنندگان روند متضاد را به صورت مناسبی پیش بینی می نماید و همچنین با استفاده از الگوریتم ژنتیک می­توان انحراف معیار و میانگین ضرایب استراتژی­های سرمایه­گذاری را بهبود داده و تعداد تطبیق با داده­های بازار واقعی را افزایش داد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The optimization of Investment Beliefs in Tehran Stock Exchange Break Points Based on Heterogeneous Agent Models Framework and Agent Based Modelling with Genetic Algorithm

نویسندگان [English]

  • mehdi khoshnood 1
  • Fraydoun Rahnamay Roodposhti 2
  • Hashem Nikoomaram 2
1 Department of Financial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Financial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper survey beliefs of investor on Tehran stock exchange at three break point date (BPD). at first  three BPD with several criterion : average of the share price indices , average value of the stock market turnover , average value of the stock market capitalization .according this three BPD are : the election of Mahmood Ahmadinejad at 2005 , financial crisis at 2008  and the election of Hassan rouhani at 2013 . In addition this paper is base of Brock and Hommes heterogeneous agent model (HAM) framework. Samples are the shares of companies that 40 days before and 40 days after was traded .then with MATLAB software   code was writhed and simulation done. Finding shows that strategy of contrarian trend chaser is the best and we can with genetic algorithm optimize average and standard deviation of coefficient of investment strategy and adaption with real market at break point dates. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • heterogeneous agent model
  • agent based modelling
  • Behavioral Finance
  • over confidence
  • market sentiment
  • Genetic Algorithm