ارائه مدل پیشنهادی برای سنجش پایداری مالی شرکت با استفاده از روش اکونوفیزیک و شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد علوم تحقیقات پردیس بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 گروه مدیریت مالی، واحد بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

3 گروه مدیریت مالی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه حسابداری و مدیریت، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

چکیده

مفهوم پایداری مالی نزدیک به دو دهه است که در متون اقتصادی واردشده است. در ادبیات نظری مالی، پایداری مالی شرکت را می‌توان به‌عنوان یک سیستم مالی که متشکل از واسطه‌گری‌های مالی، بازارها و زیرساخت‌های بازار که قادر به تحمل ریسک شوک‌ها و برطرف کردن عدم تعادل‌های مالی می‌باشد بیان نمود. لذا مطابق با استدلال فوق، هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل پیشنهادی برای سنجش پایداری مالی شرکت با استفاده از روش اکونوفیزیک و شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از یک نمونه متشکل از 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 است. نتایج بدست آمده از فرضیه اول نشان می دهد که پیش‌بینی پایداری مالی مبتنی بر روش اکونوفیزیک می‌تواند نتایج بهتری را ارائه دهد. همچنین بر اساس نتیجه فرضیه دوم پیش‌بینی پایداری مالی مبتنی بر روش بیزی می‌تواند نتایج بهتری را ارائه دهد. در نهایت، با مقایسه روش اکونوفیزیک و روش بیزی در خصوص پیش بینی پایداری مالی شرکت، می توان به این نتیجه دست یافت که پیش‌بینی پایداری مالی مبتنی بر روش اکونوفیزیک نتایج بهتری را نسبت به روش بیزی ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling for Measuring Corporate Financial Sustainability Using the Econophysics and Bayesian Method

نویسندگان [English]

  • moloud soleimani 1
  • Faegh ahmadi 2
  • Hamid Reza vakilifard 3
  • Mohammad Hossein Ranjbar 4
1 Department of Accounting, Qeshm International Campus, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Department of Financial Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
3 Department of Financial Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Department of Accounting and Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

The concept of financial sustainability has been in the economic literature for nearly two decades. In the theoretical financial literature, firm financial sustainability can be described as a financial system consisting of financial intermediaries, markets, and market infrastructures that are capable of withstanding risk shocks and resolving financial imbalances. Therefore, according to the above argument, the purpose of the present study is to present a proposed model for measuring the financial sustainability of the company by using Econophysics and artificial neural network using a sample of 132 companies listed in Tehran Stock Exchange during 2015-2019. The results of the first hypothesis show that the prediction of financial sustainability based on the Econophysics method can provide better results. Also, based on the result of the second hypothesis, the Bayesian method can predict better financial sustainability. Finally, by comparing the Econophysics and Bayesian approaches to predicting financial sustainability of the firm, it can be concluded that the prediction of financial sustainability based on the economophysical method yields better results than the Bayesian method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial stability
  • Econophysics Method
  • Bayesian method