بهینه‏ سازی چندهدفه سبدسهام با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

در این تحقیق به ارائه مدلی با توجه به ماهیت داده‌های ورودی مسئله و همچنین ماهیت تصادفی رخدادهای آتی سهم‌ها پرداخته‌ شده است. به ‌منظور پویاسازی سبد سهام، مدل برنامه‌ریزی استفاده‌ شده است که در آن هر یک از زمان‌های تصمیم‌گیری به عنوان یک مرحله در مدل برنامه‌ریزی تصادفی در نظر گرفته‌ شده است. به دلیل وابستگی جواب‌های حاصل از مدل برنامه‌ریزی تصادفی با بازخورد به روش تولید سناریو، به ارائه روش مناسب تولید سناریو با توجه به ماهیت ورودی داده‌های مسئله پرداخته‌ شده است. در نهایت اعتبار مدل ارائه شده پس از حل با نرم‌افزار گمز ارزیابی شده است. همان‌طور که نشان داده‌ شده است استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی با بازخورد و ترکیب آن با روش تولید سناریوی معرفی شده، این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که بتوانند برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای خریدها و فروش‌های خود در بازارهای مالی را داشته و نتایج مدل تا حد خوبی نشان‌دهنده کارایی مدل حاضر در بازارهای مالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi-objective portfolio selection with multi-stage stochastic programming

نویسندگان [English]

  • Hamed Asgari
  • javad Behnamian
Department of Industrial Engineering, Bu_Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

In this paper, a multi objective multi stage stochastic model is proposed to portfolio selection. This model takes into account both the investment goal and risk control at each stage. A scenario generation method is proposed that acts as the basis of the portfolio management model. Scenarios for multistage portfolio management are proposed that use by consumption that rate of returns are not correlated during stages. One of the most important aspects of this model is using transaction cost in model and providing this ability that investors could add or withdrawal cash during time. In the end some numerical example are illustrated and model effectiveness proved. As is presented using stochastic programming with recourse and combination of this model with scenario generation model provides this possibility for investors to plan their medium and short term investing. As can be seen result of the model proved effectiveness of the model in financial markets. As result presented having such tool that investor could adjust his or her portfolio during time according to targets such as maximizing rate of return and minimizing risk of his or her decisions could bring powerful superiority in competitive financial markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portfolio Selection
  • Multi-stochastic programming
  • Multi-Objective Optimization