برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از توزیع فریشه (FD)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

برآورد ریسک بدون در نظر گرفتن عوامل مرتبط و فقط با تمرکز بر روی یک یا دو مدل، پیش‌بینی‌های مناسبی را از تخمین ریسک ارائه نمی‌دهد. هدف این مطالعه برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از توزیع فریشه (FD) است. ما در این مطالعه از توزیع ارزش حدی تعمیم‌یافته (GEV) با رویکرد توزیع فریشه (FD) استفاده نمودیم. در این پژوهش از بازده داده‌های 21 روزه و 63 روزه سری زمانی شاخص کل، شاخص سهام آزاد شناور و شاخص 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 01/01/1391 الی 29/12/1398 استفاده گردید. نتایج نشان داد شکل توزیع در تمام بازه‌های 21 و 63 روزه هر یک از شاخص‌ها مثبت بوده و توزیع شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، توزیع شاخص سهام آزاد شناور و توزیع شاخص 50 شرکت برتر از توزیع فریشه (FD) به‌عنوان توزیع نوع دوم توزیع حدی تعمیم‌یافته (GEV) تبعیت می‌کند. همچنین برآورد CoVaR و VaR از طریق توزیع فریشه (FD) به‌عنوان توزیع نوع دوم توزیع حدی تعمیم‌یافته (GEV) نشان داد، امکان محاسبه CoVaR و VaR از طریق توزیع فریشه امکان‌پذیر بوده و در تمامی سطوح آلفا مقدار CoVaR بیشتر از VaR است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation value at risk (VAR) and conditional value at risk (CoVaR) at Tehran Stock Exchange by approach to using Fréchet distribution (FD)

نویسندگان [English]

  • Azadeh Meharani 1
  • Ali Najafi moghadam 2
  • Ali baghani 2
1 Department of Financial Management, Tehran South Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Accounting, Tehran South Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Risk estimation cannot deliver appropriate reliable predictions by focusing on one or two models and considering the irrelevant factors. This study aims to estimate the value at risk (VAR) and the conditional value at risk (CoVaR) in the Tehran Stock Exchange using Fréchet distribution (FD). In doing so, generalized extreme value (GEV) is used with the help of Friche distribution approach. In this study, the return of 21-day and 63-day data of the time series of the total index, free-float-stock index, and index of 50 active companies of Tehran Stock Exchange during 01/01/2012 to 12/29/1398 have been used. The obtained results through the estimation of three parameters of GEV, including location, scale, and shape, have shown that the parameter of distribution shape within all 21 and 63-day periods of each indicator is positive, and the distribution for indexes studied follows FD as the second type of generalized distribution of GEV. By using the same pattern, the measurement of CoVaR and VaR has presented that it is possible to estimate CoVar and VaR through the use of FD and CoVaR is higher than VaR within the whole range of alpha.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value at Risk
  • Conditional Value at Risk
  • Generalized Extreme Value Distribution
  • Frechet Distribution