ارزیابی مدیریت ریسک شرکت با استفاده از کاربرد تصمیم‌گیری چند معیاره خاکستری با وزن آنتروپی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

3 گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

4 گروه حسابداری، واحد علوم تحقیقات پردیس بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تحولات عمده در محیط کسب‌وکار، مثل جهانی‌شدن و سرعت‌بالای تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در سازمان‌ها گردیده است. در محیط‌های پیچیده، سازمان‌ها نیازمند مدیرانی هستند که این پیچیدگی‌های ذاتی را در زمان تصمیم‌گیری‌های مهم لحاظ و تفکیک کنند. مدیریت ریسک مؤثر بخش مهمی از این فرآیند تصمیم‌گیری را تشکیل می‌دهد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی مدیریت ریسک شرکت‌ها با استفاده از تجزیه‌وتحلیل رابطه خاکستری با وزن آنتروپی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه موردمطالعه شامل 20 شرکت طی سال‌های 1392 تا 1397 است. در این پژوهش ابتدا به دنبال یافتن وزن نسبی برای اندازه‌گیری مدیریت ریسک شرکت‌ها با استفاده از متغیرهای (مدیریت ریسک استراتژیک، مدیریت ریسک عملیاتی، مدیریت ریسک گزارشگری و مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات) صورت گرفته است. سپس، بر اساس نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل آنتروپی، به دنبال مشخص کردن رتبه‌بندی شرکت‌ها از لحاظ عملکرد مدیریت ریسک با استفاده از تجزیه‌وتحلیل رابطه خاکستری در شرکت‌ها خواهیم بود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که بسیاری از شرکت‌ها نسبت به مدیریت ریسک از عملکرد بالایی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating corporate Risk Management using entropy weight and grey relation analysis

نویسندگان [English]

  • Frydoon Rahnamay Roodposhti 1
  • mohammad norouzi 2
  • hady aminy 3
  • Farhad Azizi 4
1 Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Accounting, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Gonbadkavus University, Gonbadkavus, Iran
3 Department of Accounting, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Gonbadkavus University, Gonbadkavus, Iran.
4 Department of Accounting, Qeshm International Campus, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Major developments in the business environment, such as globalization and the rapid pace of change in technology, have increased competition and management difficulty in organizations. In complex environments, organizations need managers to consider these inherent complexities when making important decisions. Effective risk management is an important part of this decision-making process. The purpose of the present study is to evaluate corporate risk management by analyzing the relationship between gray matter and entropy weight in listed companies of Tehran Stock Exchange. The sample included 20 companies during the years 2013 to 2018. In this study, we first sought to find relative weight for measuring corporate risk management by using variables (strategic risk management, operational risk management, risk management reporting and risk management non-compliance). Then, based on the results of the entropy analysis, we will try to determine the rankings of the companies in terms of risk management performance using the gray relationship analysis in the companies. The results of this study indicate that many companies have high performance in risk management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk management
  • gray theory
  • fuzzy logic
  • Entropy