شناسایی متغیرهای موثر بر قیمت رمزارز بیت‌کوین: رویکرد میانگین‌گیری بیزین(BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی (WALS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد،واحد ابرکوه، دانشگاه آزاداسلامی، یزد،ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 گروه اقتصاد، واحد ابرکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر شناسایی متغیرهای موثر بر قیمت رمزارز بیت‌کوین طی دوره زمانی 2015 تا 2019 و با دو روش میانگین‌گیری بیزین و حداقل مربعات متوسط وزنی می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد متغیر قیمت رمزارزها با ساز و کار خلق متفاوت از بیت‌کوین و همچنین متغیر تعداد رمزارزهای در گردش با ساز و کار مشابه بیت‌کوین و حجم نقدینگی دلار آمریکا بر قیمت بیت‌کوین موثر می‌باشند. از سوی دیگر در خصوص اثر جفت ارزهای بازار فارکس بر قیمت بیت‌کوین می‌توان گفت، جفت ارزهایی از جمله دلار به دلار کانادا، دلار به دلار استرالیا و دلار به دلار نیوزیلند که ارزش کمتری نسبت به سایر جفت ارزهای اصلی دارند بر قیمت بیت‌کوین موثرند. از طرف دیگر متغیرهای تعداد رمزارز بیت‌کوین، تعداد رمزارزهای در گردش با ساز و کار متفاوت از بیت‌کوین، قیمت جهانی طلا و تعداد جستجوی کلمه بیت‌کوین در گوگل بر قیمت آن دارای ضرایب معناداری پایینی می‌باشد. در مجموع نتایج دو روش میانگین‌گیری بیزین و حداقل مربعات متوسط وزنی تا حدود زیادی با یکدیگر یکسان بوده و استفاده از روش انتخاب الگوی بهینه نیز این موضوع را تائید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detecting the variables affecting on Bitcoin price: Bayesian Model Averaging and Weighted Averaging Least Square approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad kazem sadeghian 1
  • kazem yavari 2
  • abbas alavi rad 3
1 Department of Economics, Abarkouh Branch, Islamic Azad University, yazd, Iran
2 Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, iran
3 Department of Economics, Abarkouh Branch, Islamic Azad University, yazd, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this paper detecting the variables affecting on Bitcoin price using daily Time series data from 2015 to 2019 invoking two method of Bayesian model Averaging and Weighted-Average Least Square. The results of this study show that the price variables of cryptocurrencies with different creation mechanisms from Bitcoin and also the number of circulating cryptocurrencies with similar mechanism to Bitcoin and the volume of liquidity of US dollars affect the price of Bitcoin. On the other hand, the Forex market currency pairs, such as the dollar to Canadian dollar, the dollar to Australian dollar and the dollar to New Zealand dollar, which are less valuable than other major currency pairs in the Forex market, affect the price of Bitcoin. Also, the variables in the number of bitcoins, the number of cryptocurrencies in circulation with a different mechanism from bitcoin, the global price of gold and the number of searches for the word bitcoin in Google on its price have low coefficients. Overall, the results of the two methods of Bayesian averaging and Weighted Averaging Least Square are largely the same, and the use of the optimal pattern selection method confirms this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bitcoin
  • Cryptocurrency
  • Bayesian Model Averaging (BMA)
  • Weighted Averaging Least Square (WALS)