تحلیل آثار نامتقارن تحولات بازار ارز بر ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه در صدد است تا با بکارگیری ایده‌ی تفکیک ریسک الگوسازی شده در صنعت بانکداری به ادوار پرنوسان (پرریسک) و کم‌نوسان (کم‌ریسک)، به بررسی دقیق‌تر اثرات تحولات بازار ارز بر ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت بانکداری بپردازد. در این راستا، از یک الگوی ترکیبی نوین حاصل از به کارگیری الگوی واریانس ناهمسان شرطی نمایی و الگوی راه گزینی مارکوف با تکیه بر داده‌های روزانه سری زمانی نرخ ارز و شاخص سهام صنعت بانکداری طی دوره زمانی ششم فروردین‌ماه 1390 الی سی‌ام بهمن‌ماه 1398 استفاده شده است. نتایج تحقیق، قالب الگوسازی مبتنی بر مطالعات بی‌بی (2019) و آلوی و جمازی (2009) که با بکارگیری الگوی ترکیبی MS-TGARCH در الگوسازی روابط میان متغیرهای تحقیق، توسعه یافته است، را به لحاظ آماری و در مورد مطالعاتی ایران تأیید نموده است. لذا، بر مبنای این چارچوب تدوین شده، می‌توان به تحلیل دقیق‌تر آثار عوامل مختلف بر ریسک الگوسازی‌شده در یک سری، پرداخت. بر مبنای این شیوه تحلیل، اثرات تحولات بازار ارز بر ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت بانکداری، در دوره‌های پر ریسک، به مراتب بیشتر از دوره‌های کم نوسان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Asymmetric Effects of Exchange Rate Movements on an Investment Risk of the Banking Industry Activing in Tehran Stock Exchange Market

نویسندگان [English]

  • Maryam Zarezadeh Mahrizi
  • Samira Zarei
Department of Accounting, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study seeks to analyze the effects of exchange rate movements on an investment risk of the banking industry by applying the idea of risk separation into two sorts of the period, the high and low risk. In line with this, the daily time series data, from 26th March 2011 to 19th February 2020, and a hybrid model of exponentially conditional heteroscedasticity and Markov- Switching approaches have been used. The results of this paper, based on the hybris MS-TGARCH model used in the investigations of (Bibi, 2019) and (Aloui and Jammazi, 2020), are statistically significant and prove the accuracy of the hybrid model in the case of Iran. Therefore, based on this finding, it could be possible to more precisely analyze the effects of different determinants on the modelled risk. Regarding this approach, the impacts of exchange rate movement on the investment risk of the banking industry are far more in the high-risk periods than those of low-risk ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Exchange Rate
  • Investment Risk
  • Banking industry
  • Hybrid Model MS-GARCH