مدل بهینه سازی ترکیبی از انتخاب پورتفوی شامل ملاحظات مالی و اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران

2 گروه مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

جنبش سرمایه گذاری اخلاقی که از آمریکا در دهه 1960 شروع شد، اخیراً حرکت عظیمی را در سرتاسر جهان باعث شده است. موارد در حال رشد از کلاهبرداری شرکتهای بزرگ و رسوایی ها، سرمایه گذاران را بر آن ساخت تا کیفیت حاکمیت شرکتها و اخلاقیات رفتار آنها را در نظر بگیرند. همچنین، سرمایه گذاران در حال آگاه شدن از مطلوبیت اریابی اخلاقی دارایی ها هستند. از این رو، برای پژوهش در این زمینه باید شناختی از پیشرفت های ساخت مدل هایی یافت که با توجه به ملاحظات معیار اخلاقی بر مبنای مالی وفق مییابد. ما از متدولوژی چندگانه برای رسیدن به این هدف استفاده می‌کنیم. برای بدست آوردن نمرات عملکرد اخلاقی هر دارایی بر مبنای ترجیحات سرمایه گذار از روش فرایند سلسله مراتبی استفاده شده است. متد تصمیم گیری چندفازه برای بدست آوردن کیفیت امتیاز هر دارایی بر مبنای نرخ سرمایه گذار در معیار مالی استفاده میشود. مدل بهینه سازی ترکیبی سبد سهام برای بدست آوردن پورتفوهای متنوع ، از نظر مالی قابل اتکا، و سطح اخلاقی خوبی ارائه شده است. هدف این مدل حداکثر سازی هدف مالی به عنوان مقصود اصلی می‌باشد و حداکثرساختن هدف اخلاقی که توسط سرمایه گذار اتخاذ میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization portfolio selection model with financial and ethical considerations

نویسندگان [English]

  • elham fallahi ganzagh 1
  • Farimah Mokhatab Rafiei 2
1 Department of Industry and systems engineering, industry engineering college, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Systems and Productivity Management, Industry engineering college, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The moral investment movement that began in the 1960s in the United States has recently led to a massive move around the world. Growing cases of corporate scams and scandals have pushed investors to consider the quality of corporate governance and the ethics of their behavior. Also, investors are becoming aware of the desirability of moral aberration of assets.The growing influence of institutional investors has strengthened this awareness. Hence, in order to research in this field, there should be an understanding of the progress made in constructing models that are consistent with financially ethical considerations. We use multiple methodologies to achieve this goal. To obtain the ethical performance scores of each asset, based on the investor's preferences, a hierarchical process approach has been used. A multi-faceted decision-making method is used to obtain the rating of each asset based on the investor's rate on the financial benchmark. Model of portfolio optimization is available to obtain diverse, reliable, and well-matched portfolio portfolios. The purpose of this model is to maximize the financial purpose as the primary purpose and maximize the ethical goal adopted by the investor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Portfolio Optimization
  • ethical investment
  • Fuzzy MCDM
  • AHP