بررسی تاثیر مومنتوم بر بازار بورس تهران: فرضیه ریسک در برابر فرضیه فرو واکنشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی دو مورد بحث برانگیز درمورد پدیدۀ مومنتوم در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. این دو مورد شامل فرضیه ریسک و فرضیه فرو واکنشی می‌باشند. این تحقیق در دو بخش دنبال خواهد شد: بخش اول مومنتوم را با توجه به ریسک توصیف می‌کند و بخش دوم با فرضیه فروواکنشی به توصیف بازده مازاد در پورتفوهای مومنتومی می‌پردازد. فرضیات پژوهش با استفاده از داده‌های ۱۰۰ شرکت مالی و غیر مالی از بازار بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که سود مومنتومی تعدیل شده از نظر ریسک به صورت آماری معنادار است. به علاوه، نتایج نشان می‌دهد مدل ریسک پنج عاملی قادر به توضیح اثر مومنتوم نیست. از سوی دیگر، نظریه فرو واکنشی قادر به توضیح مومنتوم است. به طور کلی، این یافته‌ها فرضیه بازار کارآمد را به نفع فرضیه فرو واکنشی سرمایه‌گذاران نسبت به اعلام سود رد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Momentum Effect in the Tehran Stock Market: Risk Hypothesis vs. Under-reaction Hypothesis

نویسندگان [English]

  • Ali Tavakoli
  • Seyyed Jalal Sadeghi sharif
  • mohammad osoolian
Department of Financial Management,, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate two controversial cases about the momentum in the Tehran Stock Exchange. These two cases include risk theory and under-reaction theory. This research will be followed in two parts. The first part tries to explain the momentum with respect to risk. The second part describes the excess return in momentum portfolios with the under-reaction hypothesis. The research hypotheses have been examined using the data of 58 non-financial companies from the Tehran Stock Exchange between 1389 and 1398. The results show that the risk-adjusted momentum profit is statistically significant. In addition, the results show that the five-factor risk model is not able to explain the momentum effect. However, the momentum effect can be explained by using the under-reaction hypothesis. The under-reaction is asymmetric for first six month after the earning announcement date. In general, the findings also rejects the efficient market hypothesis in favor of the under-reaction theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Under-reaction Hypothesis
  • Momentum
  • Fama and French Five Factor Model
  • Risk