دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، بهار 1393، صفحه 1-192 
8. بهینه سازی سبدسرمایه گذاری بر اساس ارزش در معرض ریسک

صفحه 168-186

غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ احسان طیبی ثانی