دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، بهار 1392، صفحه 1-167 
1. بررسی وجود حباب قیمتی در بازار سهام تهران

صفحه 1-17

حجت اله عبدالمالکی؛ شاپور محمدی؛ ساجده کمالی؛ رضا وزیری


3. امکان سنجی استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک

صفحه 38-60

غلامحسین گل ارضی؛ عظیم الله زارعی؛ لیلا دلاوری مرغزار


4. مدیریت داراییها و بدهیهای بانکی به کمک برنامه ریزی

صفحه 61-81

نادر نقشینه؛ فرهاد حنیفی؛ حمیدرضا کردلویی


6. پیش بینی ریسک نامطلوب با استفاده از مدلVaRبارویکرد چگالی حداکثرسازی آنتروپی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 120-135

میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ عباس صالح اردستانی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ سمیه رادسر


7. رویکرد دو مرحله ای ریاضی در بهینه سازی سبد سهام

صفحه 136-167

سعید خدامرادی؛ محمد ترابی گودرزی؛ محمدابراهیم راعی عزآبادی