دوره و شماره: دوره 2، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 1-227 
3. بررسی حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 47-63

هاشم نیکومرام؛ علی سعیدی؛ مرجان عنبرستانی


4. بررسی سیاست های تأمین‌مالی شرکت‌ها بر اساس تئوری حرکت

صفحه 65-77

غلامحسین اسدی؛ شاپور محمدی؛ فاطمه یوسف معمار


7. ارائه الگویی برای اندازه­گیری ریسک دارایی­های ارزی

صفحه 135-152

محمد خدائی وله­زاقرد؛ حمیدرضا کردلوئی؛ المیرا محمودزاده


8. عوامل موثر بر جذب سرمایه­گذاری در منطقه­ آزاد ارس و اولویت­بندی آن­ها

صفحه 155-178

محمدرضا ناهیدی؛ اصغر آذرکسب؛ جواد محمدنژاد؛ ابراهیم علیمحمدی اصل