دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، بهار 1394، صفحه 1-180 
5. تحلیل بنیادی سهام با استفاده از تحلیل پوششی دو مرحله‌ای

صفحه 95-108

سیده عاطفه حسینی؛ منیره ابویی مهریزی؛ جواد حلوایی؛ اسماعیل شاه طهماسبی؛ رامین وران


8. بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی

صفحه 29-60

فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ عباس طلوعی اشلقی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ مرضیه بیات