دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 100-180 
3. گشتاورهای مراتب بالاتر در بهینه‌سازی سبد سهام در محیط فازی

صفحه 41-62

محمدرضا رستمی؛ محمود کلانتری بنجار؛ عادل بهزادی


4. طراحی مدل جامع سرمایه گذاری خطرپذیر

صفحه 63-72

محمدابراهیم محمدپورزرندی؛ مجید شهریاری