دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، بهار 1398، صفحه 1-394 
5. مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها با استفاده از رویکرد ترکیبی

صفحه 94-116

نرگس دل افروز؛ مهدی همایون فر؛ مریم تقی پور تمیجانی


13. تبیین نقش سرمایه فکری در نقدشوندگی دارائی‌ها و نقدشوندگی سهام شرکتها:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 274-305

خسرو مرادی شهدادی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ محمدحسین رنجبر؛ سید جلال صادقی شریف اصل