دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، تابستان 1398، صفحه 1-397 
11. پرتفلیو بهینه فاستر-هارت

صفحه 234-250

سپهر آصفی؛ رضا عیوض لو؛ رضا تهرانی


14. بررسی عملکرد فرایندهای تصادفی در مدلسازی رفتار سپرده های قرض الحسنه پس انداز

صفحه 295-325

سعید فلاح پور؛ محمد جلوداری ممقانی؛ محمدرضا دهقانی احمدآباد