دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 1-414 
12. مدلی برای جمع سپاری شرکت‌های دانش‌بنیان در بانک‌ها

صفحه 264-281

سید یوسف حاجی اصغری؛ وحیدرضا میرابی؛ حسن مهرمنش؛ میر فیض فلاح شمس


14. ارزیابی عملکرد سهام طی دوره های زمانی مختلف تحت شرایط عدم قطعیت: رویکرد تحلیل پوششی داده های پنجره ای فازی

صفحه 304-324

پژمان پیکانی؛ عمران محمدی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ رضا تهرانی؛ محسن رستمی مال خلیفه