دوره و شماره: دوره 10، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 1-478 
6. بررسی رابطه متقابل بین بازارهای مالی و بازارمسکن

صفحه 109-128

شهرام واحدی؛ فرهاد حنیفی؛ میر فیض فلاح؛ سید جلال صادقی شریف


8. ارائه مدل کوبانکینگ در ادغام بانک ها و موسسات با رویکرد بازاریابی (مورد مطالعه بانک قوامین)

صفحه 162-191

حمیدرضا رمضانی؛ پرویز سعیدی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ سیدمحمدرضا حسینی


10. اثر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده های بانکی در ایران (رهیافت میانگین گیری بیزین در داده های تابلویی)

صفحه 212-242

محبوبه شکیبا؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ مجید فشاری؛ علی اسماعیل زاده مقری


15. انتخاب پرتفوی چند منظوره فازی مبتنی بر مدل بازده مقطعی تحلیل پوششی داده ها در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 338-365

فاضل محمدی نوده؛ ایوب احمدی موسی آبادی؛ مسعود اسدی؛ عباس بابایی؛ شعبان محمدی


17. تحلیل استراتژیک کارآفرینی مبتنی بر فین‌تک در حوزه بانکداری

صفحه 393-412

مریم مشهدی عبدل؛ داوود ثمری؛ ابراهیم عباسی؛ مجید اشرفی


19. مدلی برای قیمت گذاری سواپ زلزله و تحلیل حساسیت آن در ایران

صفحه 433-455

نصرالله محمودپور؛ عبدالساده نیسی؛ مسلم پیمانی