دوره و شماره: دوره 12، شماره 46 - شماره پیاپی 1، فروردین 1400، صفحه 1-774 
2. ارزیابی عملکرد شعب بانک با رویکرد داده کاوی و سیستم خبره

صفحه 23-49

حمید اسلامی نصرت آبادی؛ محمدجعفر تارخ؛ علیرضا پورابراهیمی


4. رویکرد معادلات ساختاری در تحلیل ارتباط وضعیت مالی شرکت و ارزش در معرض خطر با تأکید بر نقش مدیریت ریسک

صفحه 76-97

محمد زمانی؛ قدرت الله امام وردی؛ یداله نوری فرد؛ محسن حمیدیان؛ سیده محبوبه جعفری


5. تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه ریزی سناریو مبنا و روش بهترین-بدترین

صفحه 98-121

سیدمهدی رضوی؛ موسی بزرگ اصل؛ میثم امیری؛ محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


11. سرریز نوسان در بازارهای مالی ایران (رهیافت مدل های VAR-GARCH)

صفحه 255-268

صغرا رضی کاظمی؛ غلامرضا زمردیان؛ ابراهیم چیرانی


12. تبیین بازده پرتفوی انرژی با استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ

صفحه 269-293

محمد یوسفیان امیری؛ بابک شیرازی؛ علی تاجدین؛ حسین محمدیان بیشه


28. تدوین و ارائه مدل روند حجم معاملات سرمایه‌گذاران بر اساس اهم مؤلفه‌های روانشناسی

صفحه 644-666

فروزان محمدی یاریجانی؛ عطاالله محمدی ملقرنی؛ ایرج نوروش؛ بابک جمشیدی نوید