دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، فروردین 1401 
سودمندی زیان اعتباری موردانتظار تسهیلات مالی در پیش بینی سودآوری آتی بانکها

صفحه 49-72

مریم رستمی؛ حمیدرضا کردلویی؛ غلامحسن تقی نتاج ملکشاه؛ فرهاد حنیفی


توسعه الگوریتم معاملاتی در بازارهای متلاطم

صفحه 245-281

سهیلا عسکری حسن آبادی؛ سعید مرادپور؛ محمدحسین رنجبر؛ علی امیری