دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، تیر 1401 
نقش فشار مشتریان بر واکنش قیمت سهام شرکت به اعلام مشارکت در برنامه های زنجیره تامین سبز

صفحه 81-96

مهدی شالباف شیروانی؛ ابراهیم علی رازینی رحمانی؛ عبدالرحیم رحیمی؛ نادر محقق


بررسی همبستگی و اثرات سرریزی از بازار جهانی کامودیتی به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران- مدل VAR-BEKK-GARCH

صفحه 97-116

محمدباقر محمدی نژاد پاشاکی؛ سید جلال صادقی شریف؛ مهدی ذوالفقاری؛ محمد اقبال نیا


مدلسازی پویای مبتنی بر GAS جهت پیش‌بینی و ارزیابی ارزش در معرض ریسک بیتکوین و طلا

صفحه 241-264

محمدابراهیم سماوی؛ هاشم نیکومرام؛ مهدی معدن چی زاج؛ احمد یعقوب نژاد


طراحی مدل تامین مالی جمعی در صنعت هوافضا

صفحه 265-287

علی حاجی غلام سریزدی؛ منوچهر منطقی