دوره و شماره: دوره 9، شماره 37، دی 1397، صفحه 1-458 
1. انتخاب سبد سهام چند دوره ای با استفاده از گشتاورهای مرتبه بالاتر

صفحه 1-22

رضا تهرانی؛ سعید فلاح پور؛ محمدرضا رستمی؛ مهدی بیگلری کامی


2. الگوریتم معاملات زوجی پربسامد با استفاده از کنترل کیفیت آماری فازی

صفحه 23-41

مجتبی دستوری؛ سعید فلاحپور؛ رضا تهرانی؛ محمدرضا مهرگان


14. پیش‌بینی دوران رکود و رونق در بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های MS و NSGA-ANN

صفحه 321-356

فرزانه عبدالهیان؛ محمد ابراهیم محمد پورزرندی؛ محمد هاشمی نژاد؛ مهرزاد مینویی