دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 1-409 
4. حل مسأله بهینه سازی سبد سهام شرکت های خصوصی در شرایط کمبود داده با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC)

صفحه 77-104

فریدون رهنمای رودپشتی؛ احسان ساده؛ میر فیض فلاح شمس؛ رضا احتشام راثی؛ جمیل جلیلیان


8. مدل نوسانات بازار نفت مبتنی بر رهیافت راه گزینی رژیم

صفحه 179-196

محمدرضا رستمی؛ مریم نقوی پور؛ مریم مقدس بیات