اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 962
تعداد پذیرش 247
تعداد عدم پذیرش 659

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 611
تعداد مشاهده مقاله 807290
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 912344
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 41 روز
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش 64 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 14 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 10 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 184 روز